සිය පවුලට මුල් තැන ලබා දෙන්නට තිරණය කළ කලීෆා


2015 වසරේදී නිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තයෙන් ඉවත් වූ මියා කලිෆා මේ වසරේ මුල් භාගයේදී විවාහය දිවියට පත් විය. පසුගියදා හොලිවුඩ් මාධ්‍යය සමගින් පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඇය පවසා තිබුණේ අලුතෙන් ආරම්භ කළ සිය යුග දිවියට මුල්තැන ලබා දීමට තිරණය කර ඇති බවය.

මියා 2015 වසරේදී නිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තයෙන් ඉවත් වූ පසුව නිරූපිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන්නට වූ අතර, ඇය මේ වනවිට එම වෘත්තියෙන්ද ඉවත්ව සිය පෞද්ගලික ජිවිතේ වැඩ කටයුතුවලට පමණක් යොමුවන්නට තිරණය කර ඇති බවද පවසා ඇත.

Video Corner