ජෝන්ගේ චිත්‍රපටය කල් දමයි


මේ දිනවල අති සාර්ථකව තිරගත වන ‘බට්ලා හවුස්’ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතයට පණ පොවන ජෝන් ඒබ්‍රහිම් සිය අලුත්ම චිත්‍රපටය තිරගත වන දිනය වෙනස් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. ‘පග්ලාපන්ති’ නම් ජෝන්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටය තිරගත වීමට දින නියම වී තිබුණේ නොවැම්බර් 09 වැනිදාය.

එදින සිද්ධාර්ත් මල්හෝත්‍රා හි රිතේක් දේශ්මුක් රංගනයෙන් දායක වන ‘මර්ජාවන්’ චිත්‍රපටය තිරගත වීමට නියමිතව තිබුණ අතර, ඒ නිසාවෙන් ජෝන් සිය චිත්‍රපටය ඊට දින කිහිපයකට පසුව ප්‍රදර්ශනය කිරිමට සූදානම් කර තිබේ. ඒ අනුව ජෝන්ගේ ‘පග්ලාපන්ති’ චිත්‍රපටය නොවැම්බර් 22 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සූදානම් කර ඇත.

Video Corner