අනවශ්‍ය රෝම සදහටම ඉවත් කරන ක්‍රමය


අනවශ්‍ය රෝම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට විශාල ගැටළුවක්. මේ අනවශ්‍ය රෝම වේදනාවකින් තොරව සදහටම නැති කල හැකි ලේසර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ගැන මෙඩිකෙයාර් වැඩසටහන ඔස්සේ රූපලාවන්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය දිනේෂ් අමරසිංහ මහතා කල කතා බහයි

Video Corner