ලේඩි ගාගාගේ මිලියන හයේ සැමරුම


මීට වසරකට පෙර එළිදැක්වූ ලේඩි ගාගාගේ ගීතයක් වන A Star Is Born නම් ගීතය ලොව පුරා මේවනවිට මිලියන 06 ක ප්‍රමාණයක් අලෙවී වී තිබේ. මෙම අලෙවී වීම ඇය විසින් සමරා ඇති අතර, තම ආදරණීය රසිකයන්ට ඇය විසින් ස්තූතියට පල කර තිබේ.

Video Corner