ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර 100 ත් 150 දක්වා වූ තද වැසි


නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලට මෙන්ම නුවරඑළිය, මාතලේ සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100 ත් 150 ත් අතර තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලටත්, මහනුවර, හම්බන්තොට සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලටත් මිලිමීටර 75 ක පමණ තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

මීට අමතරව ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය, මන්නාරම සහ පුත්තලම හරහා මීගමුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළෙඟ් වේගය පැයට කිලෝමීටර 70 ත් 80 ත් වැඩිවිය හැකියි.

Video Corner