ලොව බලවත්ම කාන්තාවන් 100 අතරට


සෞදි සම්බා මූල්‍ය සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනි, රනියා නෂාර් ලොව බලවත්ම කාන්තාවන් සිය දෙනා අතරට පැමිණ ඇත.

රනියා නෂාර් සිය වෘත්තීය දිවියේ දෙවන වරටත් ලොව බලවත්ම කාන්තාවන් සිය දෙනා අතරට පැමිණ ඇති අතර 2017 වර්ෂයේදි ප්‍රථම වරට ලොව බලවත්ම කාන්තාවන සිය දෙනා අතරට පැමිණීමට සමත් විය.

ලොව බලවත්ම කාන්තාවන් සිය දෙනා අතරට පැමිණි පළමු සෞදි කාන්තාව වන අතර මෙවර ඇය 97 වැනි ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇත.

එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් රාජ්‍යයේ ඩුබායි වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සාමාජිකාවක් වන රාජා ඊසා අල්-ගුර්ග් අසූහතර (84) වන ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, රියාද් නුවර)

උපුටාගැනිමක්.

Video Corner