අද නිකුත් වන උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලය


මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත ප්‍රකාශ කළා.

පසුගිය අගෝස්තු මස 08 වැනිදා ආරම්භ වූ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් තුන්ලක්ෂ 37,704ක් පෙනී සිටියා.


ඒ, නව විෂය නිර්දේශය යටතේ අපේක්ෂකයින් එක්ලක්ෂ 98,229ක් සහ පැරණි විෂය නිර්දේශය යටතේ අපේක්ෂකයන් එක්ලක්ෂ 39,475 දෙනෙකු ලෙසයි.


මේ අනුව විභාග ප්‍රතිඵල අද දිනයේදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිස දැනගත හැකි බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

Video Corner