ඇමතිවරයෙකු ගමන් කළ රථයකට පවුලක් යටවෙයි.


වනජීවී අමාත්‍ය එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන ගමන් කල සුඛෝපභෝගී ජීප් රථය අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ කහටගස්දිගිලිය, රන්පත්විල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියක ගැටීමෙන් ඊයේ (16) රාත්‍රියේ අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

සිදුවූ අනතුරෙන් යතුරුපැදියේ ගමන් කළ සිවිල් ආරක්ෂක නිළධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ එම යතුරුපැදියේ පිටුපස ගමන් කළ සිවිල් ආරක්ෂක භටයාගේ බිරිඳ සහ දියණිය බරපතල තුවාල ලබා අනුරාධපුර රෝහලට ඇතුලත් කළ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කහටගස්දිගිලිය පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබනවා

වනජීවි අමාත්‍ය එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන ගමන් කළ සුඛෝපභෝගී ජීප් රථය අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ කහටගස්දිගිලිය, රන්පත්විල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියක ගැටීමෙන් ඊයේ (16) රාත්‍රියේ අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

සිදුවූ අනතුරෙන් යතුරුපැදියේ ගමන් කළ සිවිල් ආරක්ෂක නිළධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ එම යතුරුපැදියේ පිටුපස ගමන් කළ සිවිල් ආරක්ෂක භටයාගේ බිරිඳ සහ දියණිය බරපතල තුවාල ලබා අනුරාධපුර රෝහලට ඇතුලත් කළ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කහටගස්දිගිලිය පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබනවා.

Video Corner