ප්‍රහාරයෙන් පසු ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු වූ ආකාරය ගැන කාදිනල් හිමියන් ප්‍රශංසා කළා


ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වන ජාතික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විපක්ෂය ලබාදෙන සහයට කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් සතුට පළ කළ බව විපක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා පවසනවා.

කාදිනල්තුමාව ඊයේ (20) රාති‍්‍රයේ බැහැ දැකීමෙන් පසු මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

එහිදී "කදිනල්තුමා ඉතාම උවමනාවෙන් සඳහන් කළා...ප්‍රහාරයට ලක්වුණු දේවස්ථානයන් යළි ගොඩනැගීමේ සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කාර්යයන් අපේ කාලයේ ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රසංශනීය ලෙස අදහස් ඉදිරිපත් කළා. විමර්ශන සම්බන්ධ මාතෘකාව ගැන කතා කළේ නෑ. " යනුවෙන් ද සඳහන් කළා

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වන ජාතික වැඩසටහනක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සඳහා විපක්ෂය ලබා දෙන සහයට කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් සතුට පළ කළ බව විපක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා පවසනවා.

කාදිනල්තුමාව ඊයේ (20) රාති‍්‍රයේ බැහැ දැකීමෙන් පසු මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

එහිදී "කදිනල්තුමා ඉතාම උවමනාවෙන් සඳහන් කළා...ප්‍රහාරයට ලක්වුණු දේවස්ථානයන් යළි ගොඩනැගීමේ සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කාර්යයන් අපේ කාලයේ ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රසංශනීය ලෙස අදහස් ඉදිරිපත් කළා. විමර්ශන සම්බන්ධ මාතෘකාව ගැන කතා කළේ නෑ. " යනුවෙන් ද සඳහන් කළා.

Video Corner