ගම්පහට ආණ්ඩුකාර තුමියගේ මැදිහත් වීමෙන් නව වෙළෙඳ සංකීර්ණයක්


බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ගම්පහ නගරයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා

ඒ අනුව එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල ප්‍රථම අදිරය ලෙස ගම්පහ නගරයේ මේ වන විට දැඩි ලෙස අබලන්ව ඇති වෙළඳ සංකීර්ණය වෙනුවට නව වෙළෙඳ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පාර්ශවයන් කැඳවා ඒ පිළිබඳ මුලික විමර්ශනයක් සිදු කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට අදාල කණ්ඩායම් වෙත අද උදෑසන (2020/01/28) පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් උපදෙස් ලබා දුනි.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා කාර්මික අපනයන ,ආයෝජන ප්‍රවර්ධන , සංචාරක ,ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ද එක් විය.Video Corner