බන්ධනාගාරයට ගිය ආණ්ඩුකාරතුමිය රැඳවියන්ගේ බොක්කටම වදින්න කියපු කතාව.


බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැඳවියන් නැවත සමාජානුයෝජනය කිරීමේදී ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මානසික ශක්තිය දියුණු කරගැනීමේ අරමුණින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ ක්‍රියාත්මක අභිප්‍රේරණ වැඩසටහනක් 2020.03.03 දින පැවැත්විණ.ඒ සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මැතිණිය ප්‍රධාන දේශකයා ලෙස එක්විය.එහිදී ඔවුන්ගේ ආකල්ප වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු ද එතුමිය විසින් පැහැදිලි කර දී තිබේ.
Image may contain: 6 people, people standing, shoes and outdoor
Image may contain: 2 people, people on stage and people sitting
Image may contain: one or more people, table and indoor

Video Corner