කරන්ගේ චිත්‍රපටයට කරිනා බැහැ කියයි


කරන් ජෝහර් විසින් ඉදිරියේදී නිෂ්පාදනය කරන්නට සූදානමින් සිටින ‘විරේ ඩී වෙඩින්ග්’ චිත්‍රපටයේ දෙවැන්න සඳහා තමාට එක්විය නොහැකි බව කරිනා පවසා ඇත. එයට හේතුව නම් ඇය දෙවැනි වරටත් මේ වනවිටත් ගැබිණියක්ව සිටිම හේතුවෙනි. මෙම චිත්‍රපටයට අමතරව අමිර් ඛාන් සමගින් ඇය රංගනයෙන් දායකවූ ‘ලාල් සිං චඩ්ඩා’ චිත්‍රපටයේ තවත් දර්ශන කිහිපයක් රූපගත කරන්නට සූදනම් කර තිබෙන අතර, ඇය පවසන්නේ එයද ඉතා ඉක්මණින් සිදු කළ යුතු බවය. ‘ලාල් සිං චඩ්ඩා’ මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සූදනම් කර තිබුණ චිත්‍රපටයකි.


Kareena Kapoor Wiki, Age, Boyfriend, Husband, Family, Caste, Biography &  More – WikiBio

Kareena Kapoor Khan reveals the one thing she can't live without |  Filmfare.com

Video Corner