බස් රථ පැමිණිලි වෙනුවෙන් ජංගම දුරකතන යෙදවුමක්


අපරීක්ෂාකාරීව බස් රථ ධාවනය කිරීම ඇතුලු බස් රථ සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට ‘බෑඩ් බස්’ නමින් නව ජංගම දුරකතන යෙදවුමක් හඳුන්වාදීමට වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා සහ දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.
 
ඒ අනුව බස් රථ සම්බන්ධ යම් පැමිණිල්ලක් වෙතොත් අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන වීඩියෝ දර්ශනය සහ බස් රථයේ අංකය අදාළ ජංගම දුරකතන යෙදවුම වෙත යොමුකරන ලෙසට වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා සහ දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
 
ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය කර ඒවා ජාතික ගමනාගමන කොමිසම, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, පොලීසිය ආදී ආයතන වෙත වැඩිදුර විමර්ශනවලට යොමුකිරීමට නියමිතය.
 
එමෙන්ම මෙම එක් එක් පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තමන් දිනපතා වාර්තාවක් කැඳවන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
පෞද්ගලික බස්රථයක් නම් බලපත්‍රය ආහෝසි කිරීමටත්, ලංගම බස්රථයක් නම් බස්රථ සේවකයන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමටත් ඒ අනුව කටයුතු කරන බවද ඔහු  පැවසීය.
 
මෙයට අමතරව බස් රථය තුළදී මගීන් මුහුණ දෙන ගැටලු ඇතුලු ප්‍රවාහනයට අදාළ සියලු පැමිණිලි මෙම ජංගම දුරකතන යෙදවුම වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Video Corner